1
3
2

مشارکت در ساخت و نیاز به ملک کلنگی

 • تهران ، تهران
 • 3 هفته قبل
مشارکت در ساخت با گروه مهندسین آرمن
1

تهاتر اقلام ساختمانی

 • تهران
 • 1 ماه قبل
تهاتر اقلام ساختمانی
1

ساخت ومشارکت ملک کلنگی

 • تهران ، تهران
 • 1 ماه قبل
ساخت ومشارکت ملک کلنگی
2

مشارکت در ساخت

 • تهران ، تهران
 • 1 ماه قبل
مشارکت در ساخت
2
نیازبه ملک کلنگی جهت مشارکت در ساخت
4

مشارکت درساخت وانبوه سازی

 • تهران ، تهران
 • 1 ماه قبل
مشارکت درساخت وانبوه سازی
3
322متر زمین مسکونی جهت مشارکت(مجوز 4طبقه)یا معاوضه با ساختمان نو ساز
5
صفحه 1 از 21 2

تبلیغات

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر